“ЭРЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ҮНЭТ ЗҮЙЛС, ҮЛГЭР ДУУРАЙЛАЛ” СЭДЭВТ арга хэмжээг зохион байгууллаа.