Тус тоглолтын орлогыг аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн Төрөх, эмэгтэйчүүдийн тасгийн Гэр бүлийн өрөөг тохижуулахад зарцуулжээ.