“Эрүүл мэндийг дэмжих өдөр”

“Эрүүл мэндийг дэмжих өдөр” –өөр цахим болон танхимаар сургалт, сурталчилгааг авах санал хүсэлтээ Эрүүл мэндийн газарт ирүүлнэ үү.