#Ковид19 

#Халдвараас_хамгаалъя

 #Хариуцлагатай_байя