Сургалт хийлээ.

Эрүүл мэндийн газраас Автотээврийн төвийн ажилтнуудад “Амь тэнссэн үеийн сэхээн амьдруулах яаралтай тусламж” сэдэвт онол, дадлага хосолсон сургалтыг зохион байгуулж, цаашид хамтан ажиллах талаар санал солилцож ажиллалаа.