Тоног төхөөрөмж хүлээлгэн өглөө.

Эрүүл мэндийн цахим үйлчилгээ үзүүлэх пос машин болон Киоск машиныг аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт хүлээлгэн өглөө.

1.ПСР-ын шинжилгээний хариу шивэх пос машиныг нэмэгдүүлсэнээр ПСР-ын шинжилгээний хариуг түргэн шуурхай авах боломж бүрдлээ.

2.Киоск машин нь иргэдэд дараах 2 төрлийн үйлчилгээг 24 цагаар үзүүлнэ.

-Үзлэгийн цаг захиалах

-Шинжилгээний хариу авах