card

ЭМЧ, СУВИЛАГЧ, ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮД МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ

БАГЦ ЦАГ БИЕЛҮҮЛЖ СУНГУУЛАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

1. Өргөдлийн маягт  /www.hdc.gov.mn сайтаас татаж авч бөглөх/

2.  Байгууллагын албан тоот /ажил эрхлэдэггүй бол хувь хүний өргөдөл/

3.  Боловсролын дипломын хуулбар /наториат/

4.  Иргэний үнэмлэхний хуулбар   

5.  Хугацаа дуусах  лиценз  /эх хувиараа/

6.  Багц цаг бүрдүүлэлтийн тайлангийн маягт  энд дарж татаж авах /багц цагийн гэрчилгээний хуулбарыг хавсаргах/

7. 3х4 хэмжээтэй зураг 2 хувь

8.  Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт: 5000 төг

   Татварын Ерөнхий газраас Тэмдэгтийн хураамж төлөх дансыг нэгтгэсэн тул та ТЕГ-ын www.mta.mn сайт уруу орон

 E-TAX.MTA.MN татварын цахим системд нэвтрэн Төлбөрийн даалгавар үүсгэх хэсгээр орж асуултуудыг бөглөн Хадгалах товчийг дарснаар гарч ирэх КОД-ыг авч аль ч банкинд очин төлөх боломжтой болсныг мэдэгдье.

9. Эрүүл мэндийн сайдын 98 дугаар тушаалын 1.5 дахь заалтад хамрагдсан 25 ба түүнээс дээш жил ажиллаж байгаа эмнэлгийн мэргэжилтнүүд дээрх материалаас гадна хөдөлмөрийн дэвтэр, нийгмийн даатгалын дэвтэр, ажлын газрын тодорхойлолтыг хавсаргана.

ТАЙЛБАР:

1. Эмнэлгийн мэргэжилтний жил тутам биелүүлэх багц цагийн 2/3-аас доошгүй нь тухайн ажиллаж байгаа мэргэжлийн чиглэлээр, бусад нь ёс зүй, харилцаа хандлага, нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр байна.

2. Дээрх материалуудыг бүрдүүлэн 1-2 сарын өмнө байгууллагын хүний нөөцийн менежерт өгсөн байх

3. Бүрдүүлсэн материалын хуудасны тоог байгууллагын албан бичигт тусгасан байна.

БАГЦ ЦАГ БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ

Байгуулага

Алслагдсан зай

Овог нэр

Мэргэжил

Зөвшөөрлийн төрөл

Регистрийн дугаар

Он

Сургалтын нэр

Гэрчилгээний дугаар

Сургалт зохион байгуулсан байгууллага

Сургалтын он,сар,өдөр

Олгосон багц цаг

Нийт

багц цаг

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нийт багц цаг -

 

БАТАЛГААЖУУЛСАН: БАЙГУУЛЛАГЫН ДАРГА,ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР:

             БАГЦ ЦАГИЙН ТАЙЛАН ГАРГАСАН