card

Та хүсэлт ирүүлэхдээ  https://tzmoh.gov.mn/  хаягаар хандана уу.