card

“ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ДЭМЖИГЧ БАЙГУУЛЛАГА”, “ЭРҮҮЛ АЖЛЫН БАЙР”, “ЭРҮҮЛ МЭНДЭЭ ДЭЭДЛЭГЧ ӨРХ, ИРГЭД” тодорлоо