card

Байгууллагын нэр: Булган аймаг Эрүүл мэндийн газар 

       Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагааны эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгчийн бүрдүүлсэн баримт бичиг, ажлын байр  холбогдох хууль, журам, сайдын тушаал, стандартын шаардлага хангаж буй эсэхэд хяналт, үнэлгээ хийн дүгнэлт гаргах чиг үүрэг бүхий ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ОРОН ТООНЫ БУС ШИНЖЭЭЧ-ийн сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.
Шинжээчид тавигдах шаардлага:

 1. Эмч, эм зүйч, эм судлаач, эрүүл ахуйч, тархвар судлаач, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер, эмнэл зүйн эмгэг судлаачийн мэргэжилтэй, мэргэжлээрээ 10-аас доошгүй жил ажилласан байх
 2.  Эрүүл мэндийн байгууллагуудын болон эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, биологийн идэвхт бодис, оношлуур, лабораторийн урвалж, протезийн үйлдвэр, ханган нийлүүлэх, худалдах  байгууллагын бүтэц, үйл ажиллагаанд үнэлгээ дүгнэлт өгөх ажлын дадлага, туршлагатай;    
 3. Мэргэжлийн болон эрдмийн зэрэг цолтой;
 4. Хууль, эрх зүйн мэдлэгтэй, бичиг баримт   боловсруулах, хариуцлага хүлээх чадвартай;
 5. Ашиг сонирхлын болон ёс зүйн зөрчилгүй;
 6. Шинжээч өөрийн нэр дээр тусгай зөвшөөрөл эзэмшдэггүй байх
 7. Гэмт хэрэгт холбогдож байгаагүй байх зэрэг шаардлагыг хангасан байна.

Шинжээчийн хийх ажлын чиг үүрэг:

 1. Тусгай зөвшөөрөл хүсэгчийн шинээр байгуулах эрүүл мэндийн байгууллагын төсөл, бүрдүүлсэн баримт бичигтэй танилцах, санал гаргах;
 2. Тусгай зөвшөөрөл хүсэгчийн ажлын байранд хяналт, үнэлгээ хийж, дүгнэлтийг үнэн зөв гаргах;
 3. Ажлын байранд тавигдах улсын стандартын шаардлага, шалгуурыг хангахтай холбоотой мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, тусгай зөвшөөрөл хүсэгчээс шаардлагатай мэдээллийг гаргуулан авах, баримтжуулах
 4. Эрүүл мэндийн байгууллагын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн  шаардлагын хэрэгжилтэд явцын хяналтад оролцох;
 5. Тусгай зөвшөөрлийн шаардлагын талаар холбогдох хууль эрх зүйн баримт бичиг, олон улсын туршлага, мэдээлэлтэй танилцаж, мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх;
 6. Тусгай зөвшөөрөл олгох комиссын хуралд танилцуулга бэлтгэх, танилцуулах.
 7. Ажлын чиг үүргийн 1, 2-т заасан дүгнэлтийг комиссын хуралд танилцуулах

Бүрдүүлэх материал:

 1. Шинжээчээр ажиллахыг хүссэн өргөдөл;
 2. Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт анкет;
 3. Ажиллаж буй байгууллагын болон мэргэжлийн нийгэмлэг, холбооны тодорхойлолт, ажил эрхлээгүй болон тэтгэвэрт гарсан бол харьяалагдах мэргэжлийн нийгэмлэг, холбооны тодорхойлолт
 4. Иргэний үнэмлэхний хуулбар;
 5. Мэргэжлийн диплом, зэргийн үнэмлэхний хуулбар;
 6. Ашиг сонирхлын болон ёс зүйн зөрчилд холбогдоогүй талаарх ажиллаж буй байгууллагын тодорхойлолт;
 7. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар эсвэл тодорхойлолт;

 
Жич: Материалыг 2022 оны 04-р сарын 01-ыг хүртэл 9:00 – 17:00 цагийн хооронд Эрүүл мэндийн газарт цаасаар эсвэл b.ganaa2404@gmail.com  цахим хаягаар      ирүүлнэ үү. 
 
Хаяг: Булган аймгийн Булган сум 5-р баг

Сонгон шалгаруулалттай холбоотой мэдээллийг 99442404 дугаарын утсаар лавлана уу.