card

2023 он                                                                                                                                                                                                                                Булган аймаг

Гэрчилгээний дугаар

Байгууллагын нэр

 

Регистрийн нэр

Үйл ажиллагааны чиглэл

Үйл ажиллагаа явуулах

нутаг дэвсгэр

Хүчинтэй хугацаа

  1.  

ЭХ-16/04/301

Булган “Цагаан – уул” үүдэн эмнэлэг

3184099

Дүрс оношлогоо

Булган сумын хэмжээнд

2023/01/07

  1.  

ЭУ-20/04/313

ШШГГ-ын цагдан хорих  эмнэлэг

 

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ

Булган сум 5-р баг

ХБ-ын гудамж4-409

2023/09/25

3

ЭУ-04/04/324

Орхон СЭМТ

9011935

Сумын эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ

Орхон сумын хэмжээнд

2023-01-24

4

ЭУ-16/04/329

Хангал сумын эрүүл мэндийн төв

9012389

Сумын эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ

Хангал сумын хэмжээнд

2023-12-01

5

ЭУ-04/04/330

Хялганат СЭМТ

9011358

Сумын эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ

Хялганат тосгоны хэмжээнд

2023-01-24

6

ЭСХ-16/04/348

Булган сумын

“Эмийн багваахай” эмийн сан

3133179

Эм, бэлдмэл эмнэлгийн хэрэгслээр үйлчлэх

Булган сумын хэмжээнд

2023-01-07

 

7

ЭУ-04/04/354

Булган Хорих 439-р ангийн эмнэлэг

 

9011706

Эрүүл мэндийн болон ерөнхий мэргэжлийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ

Булган аймгийн хэмжээнд

2023/08/03

8

ЭСХ-15/04/364

Гурванбулаг сумын “Уянгахулст” ХХК

 

 

3190293

 

Эм, бэлдмэл эмнэлгийн хэрэгслээр үйлчлэх

Гурванбулаг сумын хэмжээнд

2023.01.15

9

ЭСХ/20/04/379

Рашаант сумын Сансар фарм эмийн сан

3197689

Эм, бэлдмэл эмнэлгийн хэрэгслээр үйлчлэх

Рашаант сумын хэмжээнд

2023-05-25

10

ЭСХ/20/04/380

Бүрэгхангай сумын Бүрэг морьт ХХК-ний “Ар үр” эмийн сан

 

2106507

Эм, бэлдмэл эмнэлгийн хэрэгслээр үйлчлэх

Бүрэгхангай сумын хэмжээнд

2023-07-06

11

СХ/20/04/381

Дашинчилэн сумын Буурал хаан сувилал

2547309

Сувилалын тусламж үйлчилгээ

Дашинчилэн сумын хэмжээнд

2023-07-06