card

ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН АНХААРАЛД

Эрүүл мэндийн сайдын 2020 оны “Эрүүл мэндийн ажилтны 2020-2021 оны төгсөлтийн дараах сургалтын чиглэл, хяналтын тоо батлах тухай” А/146 тоот тушаалаар  үндсэн болон төрөлжсөн, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын чиглэл, хяналтын тоог баталсан.

Төгсөлтийн дараах сургалтын хаврын элсэлтийн бүртгэл эхэлсэн тул Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн сайтнаас мэдээлэл авна уу.  

Батлагдсан сургалтын чиглэл, хяналтын тоог хавсаргав.

 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНЫ 2020-2021 оны төгсөлтийн

 дараах сургалтын ЧИГЛЭЛ,  хяналтын тоо

Мэргэшлийн чиглэл

ЭМГ-аас хүргүүлсэн санал

ЭМЯ-аас батлагдаж ирсэн хяналтын тоо

Тайлбар

Үндсэн мэргэшлийн сургалт / хүний их эмч/

1

Хүүхдийн нүүр амны эмчилгээ

1

1

 

2

Арьс судлал

1

1

 

3

Дотрын анагаах судлал

2

2

 

4

Мэдээгүйжүүлэг судлал

1

1

 

5

Мэс засал судлал

3

1

 

6

Сүрьеэ судлал

1

1

 

7

Сэтгэц судлал

1

1

 

8

Халдварт өвчин судлал

1

1

 

9

Хүүхэд судлал

2

1

 

Нийт

13

10

 

Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалт /их эмч/

1

Түлэнхий хөлдөлт судлал

2

1

 

2

Бөөр судлал

1

1

 

3

Компьютер, томограф, соронзон давтамжит дүрс оношилгоо судлал

1

1

 

4

Хэвлийн мэс засал судлал

1

1

 

5

Биостастистик, тархвар зүй

1

1

 

6

Эмнэл зүйн эм зүй

1

0

 

7

Анатомийн эмгэг судлал

1

0

 

8

Орчны эрүүл мэнд судлал

1

0

 

9

Зүрх судлал

1

0

 

10

Цус судлал

1

0

 

Нийт

11

5

 

Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалт /сувилагч, тусгай мэргэжилтэн/

1

Дархлаажуулалтын сувилахуй

3

2

 

2

Мэдрэлийн сувилахуй

1

1

 

3

Нүүр амны сувилахуй

2

1

 

4

Нярайн сувилахуй

1

1

 

5

Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй

1

1

 

6

Хүүхдийн сувилахуй

5

1

 

7

Эрчимт  эмчилгээний сувилахуй

1

1

 

8

Яаралтай тусламжийн сувилахуй

5

1

 

9

Ариутгагчийн сургалт

3

1

 

Нийт

22

10

 

Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт/хүний их эмч/

1

Зүрхний хэт авиан оношилгоо

1

1

 

Нийт

1

1

 

Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт /сувилагч, тусгай мэргэжилтэн/

1

Жирэмсний хяналт

20

2

 

 

2

Зонхилон тохиолдох хүүхдийн өвчний тусламж үйлчилгээ

25

2

 

3

Яаралтай тусламж

6

 

2

 

4

Нярайн сувилахуйн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

4

1

 

5

Эрчимт эмчилгээний сувилахуйн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

2

2

 

6

Мэс заслын сувилахуйн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

3

0

 

7

Серологи судлалын техникчийн сургалт

1

0

 

8

Бүртгэл мэдээллийн ажилтны дээшлүүлэх сургалт

1

0

 

9

Халдварт бус өвчний эрт илрүүлэг

0

2

 

10

Осол гэмтлийн анхан шатны тусламж

0

2

 

Нийт

62

11