card

Улсын төсвийн санхүүжилтээр 2023-2024 онд суралцаж буй эмнэлгийн мэргэжилтний судалгаа

  1. Их эмч, эм зүйчийн дээшлүүлэх сургалт

Эцэг/эхийн нэр

Нэр

Регистрийн дугаар

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн дугаар

Харъяалах эрүүл мэндийн байгууллага

Мэргэжилт /он/, анагаахын боловсрол олгосон сургуулийн нэр

Эзэмшсэн үндсэн мэргэшлийн чиглэл, төгссөн он, сургалт эрхлэх байгууллагын нэр

Суралцах төрөлжсөн мэргэшил болон дээшлүүлэх сургалтын чиглэл

1

Жаргалсайхан

Золбаяр

ВИ96111306

ИЭ0024457

Сайхан ЭМТ

Шинэ Анагаах Ухаан Их Сургууль

УАУ их эмч, 2019 он, төрийн сан

Хэвлийн хөндийн хэт авиан оношилгоо

2

Хишигсүрэн

Олзмөнх

ШБ67010311

ИЭ0015508

Нэгдсэн эмнэлэг

АУДС

Хүний их эмч

Хэвлийн хөндийн дурангийн мэс засал

  1. Сувилагч, тусгай мэргэжилтний дээшлүүлэх мэргэшлийн сургалт

Эцэг/эхийн нэр

Нэр

Регистрийн дугаар

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн дугаар

Мэргэжил

Харъяалах эрүүл мэндийн байгууллага

Суралцах төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын чиглэл

1

Гэрэл

Готовдорж

ТЗ69032212

МС0032556

Бага эмч

Могод сумын ЭМТ

Яаралтай тусламжийн сувилахуй

2

Насбат

Отгончимэг

ГН70110604

ЭБ0005545

Бага эмч эх баригч

Дашинчилэн сумын ЭМТ

Эх баригчийн мэргэжил дээшлүүлэх

3

Самбуу

Дэлгэрцэцэг

ГЖ80051403

БЭ0007933

Статистикч бага эмч

Эмийн цэцэглэн ӨЭМТ

Бүртгэл мэдээллийн ажилтаны дээшлүүлэх

4

Цэнд-Аюуш

Пүрэвдалай

ГЕ73032111

БЭ0008041

Статистикч бага эмч

Могод сумын ЭМТ

Бүртгэл мэдээллийн ажилтаны дээшлүүлэх

                                                                                                                    ...........000...........

УЛСЫН ТӨСВИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР 2023-2024 ОНД ТӨРӨЛЖСӨН СУРГАЛТАД СУРАЛЦАЖ БУЙ ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ СУДАЛГАА

Булган аймгийн Эрүүл мэндийн газар

  1. Их эмч, эм зүйчийн төрөлжсөн мэргэжил болон дээшлүүлэх сургалт

Эцэг/эхийн нэр

Нэр

Регистрийн дугаар

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн дугаар

Харъяалах эрүүл мэндийн байгууллага

Мэргэжилт /он/, анагаахын боловсрол олгосон сургуулийн нэр

Эзэмшсэн үндсэн мэргэшлийн чиглэл, төгссөн он, сургалт эрхлэх байгууллагын нэр

Суралцах төрөлжсөн мэргэшил болон дээшлүүлэх сургалтын чиглэл

1

Ганбат

Цэрэнханд

ГН88121922

ИЭ0031902

Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг

АШУҮИС-ийн харъяа Анагаахын их сургууль

Эмнэл зүйн эмгэг судлал-2016

Бичил амь судлал – хаварын элсэлт

  1. Сувилагч, тусгай мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэжлийн сургалт

Эцэг/эхийн нэр

Нэр

Регистрийн дугаар

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн дугаар

Мэргэжил

Харъяалах эрүүл мэндийн байгууллага

Суралцах төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын чиглэл

1

Батбаатар

Уянга

ГН91081105

БЭ0034764

УАУ-ы бага эмч

Хутаг-Өндөр ЭМТөв

Сэргээн засахын сувилахуй 2023 оны хаврын элсэлт

2

Довдон

Сэлэнгэ

рй79011100

МС0025453

Сувилагч

Хутаг-Өндөр ЭМТөв

НЭМ-ийн сувилахуй

2023 оны хаврын элсэлт

3

Ганбаатар

Отгонцэцэг

ГГ93062409

22341

Сувилагч

Рашаант сумын ЭМТөв

Яаралтай тусламжийн сувилахуй  2023 оны хаврын элсэлт

4

Гансүх

Уянга

Гй81071229

МС0021071

Сувилагч

Тэшиг сумын ЭМТөв

Яаралтай тусламжийн сувилахуй 2023 оны хаврын элсэлт

6

Баянжаргал

Пүрэв-Очир

ГН97042415

 

Инженер

АНЭ

Компьютер томографф

7

Чулуунбаатар    

Жавзандулам 

ГВ91050702

МС0025734

Сувилагч 

Бүрэгхангай ЭМТөв 

Ариутгал судлал 2023 оны хаврын элсэлт

8

Батаа

Хишигбуян

ГЗ93071700

 

ЭМ-ийн нийгмийн ажилтан

Охрон сумын ЭМТөв

Бүртгэл мэдээллийн ажилтан- цахим систем дээр жагсаалт гарч ирэхгүй байсан.

9

Шинэдаваа

Энхзул

ЗА00222606

МС0030099

Сувилагч

АНЭ

Нярайн сувилахуй

Судалгаа гаргасан: Хүний нөөцийн мэргэжилтэн                      /Э.Номин-Эрдэнэ/

................000...............