Шинэ коронавирус (COVID-19)-ийн халдвараас сэргийлье.

.