Хачгийн идэвхтэй үе явагдаж буй тул хачгаар дамжих халдварт өвчнөөс сэргийлээрэй.

.